Nieuwjaarsreceptie - Algemene vergadering

9 januari 2021

Het bestuur nodigt u en uw partner uit op onze statutaire ledenvergadering om 20u30, voorafgegaan door onze nieuwjaarsreceptie vanaf 19 u.

Op deze statutaire vergadering kunnen enkel werkende leden welke hun lidgeld voor 2019 betaald hebben, een geldige stem uitbrengen.
Om een overzicht te hebben van onze werkende en steunende leden, vragen wij om voor 11 januari 2019 uw lidgeld te betalen, waarvoor dank! (inentingsboekje voorleggen).

Dagorde:
-Openingswoord
-Kasverslag 2020
-Verkiezing bestuurslid
-Activiteiten 2021
-Rondvraag

Tijdens deze rondvraag kunnen de leden hun noden en wensen kenbaar maken.

Wij hopen op een talrijke opkomst !